Premium Ranking 2008
Giocatori: 428
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Pos.Rank Username Crescente Punti Totali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punti no scarti
166tedra6100340240361
395tekuro0000
82tetone20081791714661179
280thecrows1010001
280themadman110001
53thepodesta276444400447173276
81thor271800008208990180
37tonialba333092406255642013346
305tripozuki000000
103trisha1326046044360132
214trottola197136036036
15tryp8043780045888995409446
111tui1103278110
9turco4779375926080774726550
251turriga15001515
93uberalles14702257680147
66umbiez221685140570041221
105unix130365522116130
58uomoratto24602556086079246
128uskebasi939393
371vandeverre000
183vedanta5205252
109vento197912015021315300120
120vipa161020410000610102
151voyager73420004900073
409vwdavide0000
178vwfester5505500055
325walhalla000
233wally042602626
259wellington661301300013
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

(*) dati parziali
ultimo aggiornamento: 24-02-2024 17:25:21